Fenomen Śląski

 
Esej o potrzebie zrozumienia i możliwości realizacji śląskiego dziedzictwa etniczno-kulturowego
ks. bp dr hab. Andrzej Czaja, prof. KUL