Wujek

Przytoczony tytuł publikacji „Biskup wśród swojego ludu” trafnie odzwierciedla życie bp. Wacława Wyciska (1912-1984). Jest streszczeniem jego życia, kapłaństwa i biskupstwa. 

Swoje powołanie zawdzięczał bardzo katolickiej atmosferze w domu rodzinnym w Olbrachcicach na Górnym Sląsku. W środowisku rodzinnym kształtowała się jego przynależność do kapłaństwa. Kochał ziemię opolską, kochał Śląsk wraz z jej wszystkimi mieszkańcami, kochał gwarę śląską. Był doskonałym znawcą dziejów Śląska, szczególnie Opolszczyzny. W latach pięćdziesiątych umiejętnie rozwiązywał konflikty w trudnym dla kościoła okresie. Był niezwykle pracowity i ceniony. 
Biskup Wacław Wycisk
pobrane 1
 
służył wiernym jako kapłan i biskup. Odwiedził niemal wszystkie parafie na opolszczyźnie. Służył ludziom z wielkim oddaniem i gorliwością pasterską na wzór nauki Chrystusowej, „Kto chce być większym wśród nas, niech będzie sługą wszystkich”. Spoczął w rodzinnych Olbrachcicach na cmentarzu, przy samym murze prezbiterium kościoła.  

  Suzanna Wycisk-Müller