Autor raportu

Szanowny Pan dr hab. Leszek Pazderski prof. UMK w Toruniu

 
„Jak Spółki Górnicze zasalają największe rzeki w Polsce”