Wizyta Chińczyków w WUG

 
W Wyższym Urzędzie Górniczym
 
w Katowicach w piątek, 13 września, przebywała delegacja Krajowej Administracji Bezpieczeństwa Kopalni Węgla Ministerstwa Zarządzania Kryzysowego Chińskiej Republiki Ludowej. Goście z Państwa Środka byli zaintresowani funcjonowaniem polskiego nadzoru górniczego, a szczególnie zasadami prowadzenia kontroli, działaniom prewencyjnym oraz sakcjom stosowanym w przypadku łamania przepisów bhp w zakładach górniczych.