Prof. A. Lisowski proponuje reaktywację Państwowej Rady Górnictwa

W dniu 20 września 2019 roku odbyło

się spotkanie z profesorem A. Lisowskim, który proponuje reaktywację PRG .Swoje przemyślenia w tym zakresie profesor przedstawił w artykule “ PRG trzeba wydobyć z zapomnienia...” 

Treść: We wprowadzeniu autor podkreśla, że górnictwo kopalin od zarania dziejów stanowiło podstawę cywilizacyjnego rozwoju ludzkości oraz wskazuje na celowość wydobycia z zapomnienia i wykorzystania pozytywnych doświadczeń z działalności Państwowej Rady Górnictwa (PRG). Przypomina okoliczności w których prof. Bolesław Krupiński doprowadził do powołania PRG w Urzędzie Rady Ministrów w 1954 r. Wykorzystując odnośne dokumenty i publikacje charakteryzuje zakres działalności, skład, tryb postępowania oraz organizację i sposób funkcjonowania Rady. Podaje przybliżoną ocenę ilościowego efektu działalności Rady wskazując na przyrost produkcji kopalin istotnych w gospodarce Kraju – osiągnięty w okresie jej funkcjonowania. W zakończeniu wyraża przekonanie, że gdyby w roku 1990 Państwowa Rada Górnictwa nie została „zniesiona” to w górnictwie węgla kamiennego nie zlikwidowano by ponad 100 milionów ton rocznej zdolności produkcyjnej a w polskiej gospodarce funkcjonowało by przetwórstwo węgla na paliwa i gaz w skali 50 mln ton/rok. Postuluje wznowienie działalności PRG, która jest polskiej gospodarce pilnie potrzebna.” , który opublikowaliśmy w publicystyce.

Jerzy Mańka