Antywęglowa religia

Rząd postuluje oparcie bezpieczeństwa
 
energetycznego o rodzime surowce, w tym o węgiel. Jednak żeby ten polski węgiel mieć, to trzeba móc go wydobywać. Kopalnie mają duże inwestycyjne zaniedbania, dlatego muszą angażować pieniądze w najnowocześniejsze rozwiązania - zaznacza Janusz Olszowski, prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej (GIPH).