Związki zawodowe

autor: MD

wnioskują do Brukseli, chcą obserwować proces notyfikacji umowy społecznej
Przedstawiciele związków zawodowych będący sygnatariuszami umowy społecznej dla górnictwa zwrócili się z prośbą do Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji w Komisji Europejskiej o uczestnictwo przedstawiciela strony społecznej w procesie notyfikacji umowy – poinformował we wtorek, 18 stycznia, Związek Zawodowy Górników w Polsce.
Związkowcy przypomnieli, że zapis dotyczący uczestnictwa przedstawiciela strony społecznej znalazł się w pierwszym rozdziale dokumentu dotyczącym mechanizmu finansowania spółek górnictwa węgla kamiennego.
„Strony uzgadniają, iż w ramach procesu prenotyfikacji i notyfikacji systemu Wsparcia, w spotkaniach roboczych w KE dopuszcza się uczestnictwo w roli obserwatora ekspertów przedstawionych przez Stronę Społeczną. Uczestnictwo obserwatorów będzie odbywało się z uwzględnieniem zachowania poufności i ograniczeń dotyczących postępowań przed KE, w tym w zakresie tajemnicy przedsiębiorstwa i bezpieczeństwa państwa, przy zgodzie Strony Rządowej i KE” - brzmi zapis z umowy przywołany przez stronę społeczną.
Związkowcy wyjaśnili w piśmie (jego pełna treść w załączniku pod tekstem), że ich wystąpienie wynika z troski o „o pełna transparentność i dostęp do informacji z przebiegu dialogu pomiędzy Komisja Europejską a polskim rządem”. Dodali, że proces transformacji energetycznej w Polsce jest złożony oraz trudnym i dlatego wymaga udziału wszystkich stron dialogu społecznego.
W piśmie adresowanym do dyrektora Oliviera Guersenta poruszono jeszcze dwie kwestie. Strona społeczna poprosiła o informację, czy prawdą jest, że to przedstawiciele KE nie wyrazili zgody na uczestnictwo związkowców w spotkaniach roboczych w roli obserwatorów. Dodano, że taką informację przekazał stronie społecznej polski rząd.
Związkowcy poprosili także o przesłanie bieżących informacji o zakresie i stanie prac nad notyfikacją systemów wsparcia dla górnictwa węgla kamiennego w Polsce.
Przypomnijmy, że podpisana 28 maja ub. roku umowa społeczna określa zasady i tempo wygaszania polskich kopalń węgla kamiennego (energetycznego) w perspektywie 2049 r. Dokument zawiera m.in. gwarancje zatrudnienia oraz osłon socjalnych dla górników, przewiduje budżetowe dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych oraz tworzy mechanizmy wspierające transformację Śląska.
Warunkiem wejścia umowy w życie jest zgoda Komisji Europejskiej na pomoc publiczną dla górnictwa na zaproponowanych przez stronę polską zasadach. W parlamencie procedowana jest ustawa, zawierająca szczegóły wsparcia dla branży o wartości 28,8 mld zł w ciągu 10 lat.