Taki status węgla

 może mieć kapitalne znaczenie dla Polski

 Wojciech Żurawski
Zapisy umowy społecznej w górnictwie pozostają bez zmian, podobnie jak okres funkcjonowania kopalń. Jednak w obecnej sytuacji, gdy cała Unia Europejska stawia na bezpieczeństwo energetyczne, węgiel powinien uzyskać status paliwa przejściowego - powiedział prezes Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Rogala podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.
Konieczne jest unormowanie handlu uprawnieniami do CO2, aby instytucje finansowe nie podbijały sztucznie cen.
W sytuacji gdy bezpieczeństwo energetyczne jest zagrożone, węgiel powinien uzyskać status paliwa przejściowego.
Unijna polityka klimatyczna powinna zostać poddana głębokiej refleksji.
Zapisy umowy społecznej w Polskiej Grupie Górniczej pozostają w mocy, także jeśli chodzi o okres działania kopalni. Nic się nie zmienia i nie należy się spodziewać, by zmiany miały nastąpić.
Zmianie, a przynajmniej modyfikacji powinna ulec natomiast polityka klimatyczna w samej Unii Europejskiej. Refleksja po wybuchu konfliktu Rosja-Ukraina i wszelkie dalsze wynikające z tego konsekwencje, w tym embargo na surowce energetyczne, pokazują, czym powinna być dbałość o bezpieczeństwo energetyczne - uważa prezes Polskiej Grupy Górniczej, Tomasz Rogala.
O dodaje, że przywrócenie węglowi statusu paliwa przejściowego, zwłaszcza w przypadku takich państw jak Polska, ma kapitalne znaczenie. Konieczne jest także wprowadzenie zmian regulujących niekontrolowany wzrost cen uprawnień do emisji CO2 - uważa menedżer. Obrót powinien dotyczyć tylko tych, którzy rzeczywiście je wykorzystują, a nie instytucji finansowych zajmujących się obrotem spekulacyjnym.
W obecnej sytuacji Polska jest dwukrotnie karana - za to, że zachowała swoje własne źródła i może szybko odciąć się od rosyjskich dostaw oraz za historyczne zaszłości skutkujące obecnym miksem energetycznym - podkreśla Tomasz Rogala. 
Jeśli przez kolejne lata możemy w Polsce wydobywać węgiel, to powinno zostać odblokowane finansowanie wydobycia oraz modernizacja jednostek wytwórczych nie tylko w energetyce, ale również w ciepłownictwie - akcentuje nasz rozmówca - plus konieczna jest możliwość ubezpieczenia tych biznesów na normalnych warunkach.