Produkcja roczna

 autor: RED

  Karlika 26+ wyniesie 500 tys. ton rocznie
Trwają prace projektowe dużego i ważnego przedsięwzięcia inwestycyjnego w Polskiej Grupie Górniczej: budowy instalacji do produkcji ekogroszku Karlik 26+ oraz mieszanek energetycznych w ruchu Ziemowit.
Prace projektowe powinny zakończyć się do końca 2022 r. Budowa ma ruszyć na przełomie 2022/2023 roku, a w pierwszej połowie 2024 r. inwestycja powinna zostać oddana do użytku.
Produkcja roczna Karlika 26+ po zrealizowaniu tego zadania inwestycyjnego wyniesie 500 tys. ton na rok. Powstanie również możliwość tworzenia mieszanek miałów energetycznych w ilości kilkaset tysięcy ton rocznie.
Główne korzyści całego projektu to możliwość dostosowania produkcji do potencjalnych ograniczeń wynikających ze zmian legislacyjnych i potrzeb rynku oraz zwiększenie płynności odbioru węgla. Istotnym jest również, że dzięki tej inwestycji uniknie się kosztów związanych z transportem węgla z Ruchu Ziemowit do zakładu w Woli, gdzie aktualnie prowadzi się produkcję Karlika – tłumaczy Sławomir Brusik, główny inżynier, kierownik Działu Inwestycji i Przygotowania Produkcji kopalni Piast-Ziemowit.
Projekt zakłada wykorzystanie wyłączonej z eksploatacji infrastruktury kopalnianej oraz pozyskanie nowych maszyn i urządzeń do wydajnego funkcjonowania systemu. Pozwoli to ograniczyć nakłady inwestycyjne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia.
Do realizacji przedsięwzięcia wybudowane zostaną hale suszenia i paczkowania wraz z placami magazynowymi i miejscem do rozładunku węgla.
Pierwszy etap inwestycji to budowa punktu rozładunku węgla z wagonów wraz z systemem tworzenia mieszkanek energetycznych. Następnym krokiem będzie budowa instalacji do produkcji ekogroszku o uziarnieniu 6-25 mm i wreszcie budowa układu konfekcjonowania paliw kwalifikowanych.
Efektem końcowym całej inwestycji będzie produkcja Karlika 26+, który cieszy się bardzo dużą popularnością i jest oczekiwany przez odbiorców indywidualnych.