Proponowane przez SRK

autor: Jacek Madeja

 działania przyniosą wymierne efekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne oraz przyczynią się do pobudzenia gospodarczego
W bytomskiej siedzibie Spółki Restrukturyzacji Kopalń odbyło się w poniedziałek, 19 września, wspólne wyjazdowe posiedzenie dwóch zespołów parlamentarnych. Temat spotkania brzmiał: „Metody otrzymywania wodoru szansą restrukturyzacji polskiego górnictwa”.
W SRK spotkali się przedstawiciele Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Technologii Wodorowych w Polsce „Polski Wodór” i Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki oraz Transformacji Energetycznej i Górniczej w Polsce.
Uczestników powitali prezes SRK dr inż. Janusz Smoliło oraz poseł na Sejm RP Krzysztof Kozik, który jest przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Technologii Wodorowych w Polsce „Polski Wodór” oraz wiceprzewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki oraz Transformacji Energetycznej i Górniczej w Polsce.
W spotkaniu wzięli udział również m.in.: posłowie Ewa Malik i Marek Wesoły, wiceprezesi SRK Radosław Wojtas i Piotr Bojarski, dyrektor Instytutu Elektrotechniki Sieć Badawcza Łukasiewicz Sebastian Wydra, prezes spółki Elbis z Grupy PGE Norbert Lenkiewicz, prezes Energia Innowacje Warszawa Stanisław Sowiński, prezes JSW Nowe Projekty Mariusz Wielkopolan.
O szansach i wyzwaniach związanych z gospodarką wodorową, technologiach produkcji wodoru oraz badaniach nad jego otrzymywaniem mówił prof. Adam Smoliński z Głównego Instytutu Górnictwa. 
Nowe rozwiązania
Jak wskazali przedstawiciele SRK i uczestnicy spotkania, posiedzenie miało na celu przedstawienie koncepcji działalności spółki w perspektywie najbliższych lat. Zgodnie ze strategią rozwojową SRK poszukuje nowych rozwiązań, ukierunkowanych na zwiększenie efektywności energetycznej. Sytuacja geopolityczna ukierunkowuje działania spółki w tym zakresie na wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych. Działania mają być prowadzone z wykorzystaniem majątku pokopalnianego i posiadanego potencjału. Energia może być wytwarzana poprzez zainstalowane na nieruchomościach spółki panele fotowoltaiczne bądź turbiny aerodynamiczne. Wytworzona w ten sposób „zielona” energia ma częściowo zastępować energię „czarną” wytwarzaną z paliw kopalnych, co przyczyni się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Nadmiar wyprodukowanej energii ma być użyty do produkcji wodoru, który można wykorzystać do jej ponownego wyprodukowania w okresach zwiększonego zapotrzebowania energetycznego.
– Wodór wydaje się być tym pierwiastkiem, który będzie motorem przemian w energetyce. Sejm pochyla się już nad tą kwestią – przygotowano już wiele regulacji, w tym implementację przepisów unijnych – argumentował poseł Kozik.
 Dzisiaj jesteśmy jednym z większych producentów wodoru. Jest to jednak wodór produkowany najczęściej w procesach przemian gazu ziemnego. Możemy być też jednak znaczącym producentem „zielonego wodoru” przy pomocy OZE, albo przy pomocy innych rozwiązań innowacyjnych. Takimi nowymi metodami może też być odzyskiwanie wodoru z węgla – zarówno z zasobów, które są pod ziemią, ale również z tych zasobów, które zalegają na hałdach – dodał.
Jak wskazał parlamentarzysta, spółka mogłaby również sięgnąć po nowe technologie, szczególnie w obszarze wykorzystania tych zasobów, które dzisiaj posiada. Wśród nich wymienił pogórnicze tereny, wody podziemne i możliwości generacji energii z tych zasobów. 
Drugie życie górnictwa
– Trzeba zerwać z tym, że SRK kojarzy się jedynie z likwidacją. Zerwać z działaniami polegającymi na tym, że likwidujemy kopalnie i zapominamy o sprawie, a zacząć szukać nowych obszarów i nowych alternatywnych rozwiązań. Chodzi o to, żeby nadać drugie życie kopalniom i górnictwu tak, aby miała miejsce prawdziwa transformacja – argumentował prof. Smoliński.
Według naukowca jednym z takich nowych obszarów może właśnie być produkcja wodoru.
– Żeby jednak z tym ruszyć, musimy stworzyć otoczenie regulacyjne – zaznaczył prof. Smoliński. 
Dodatkowe przychody
Prezes Smoliło zwrócił uwagę na to, że Spółka Restrukturyzacji Kopalń jest niemal w całości finansowana z budżetu państwa, a jednym z priorytetów jest podejmowanie działań, które mają na celu znalezienie dodatkowych przychodów tak, aby pomniejszać otrzymywane dotacje budżetowe.
– Mamy ogromny potencjał i uważam, że należy go wykorzystać. Zwłaszcza w tym kierunku, który ściśle jest związany z tym, co robimy. Podjęliśmy temat zagospodarowania wód kopalnianych i obecnie mamy już bardzo zaawansowane przygotowania do sprzedaży tych wód. Podobnie jest z farmami fotowoltaicznymi. Dziś mamy już zrobiony audyt energetyczny, który określa, że można wykorzystać 300 ha ziemi do budowy tych farm. Kolejnym etapem mogłaby być budowa elektrolizerów, które pozwoliłyby wytwarzać „zielony wodór”, wykorzystując nasz potencjał, a więc naszą energię i wodę. Dlatego prosimy o wsparcie w tych działaniach członków zespołów parlamentarnych – zwrócił się do uczestników spotkania szef SRK.
Analizując szanse i wyzwania gospodarki wodorowej, uczestnicy spotkania zgodnie stwierdzili, że omawiane działania przyniosą wymierne efekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne oraz przyczynią się do pobudzenia gospodarczego, stworzenia nowych miejsc pracy i sprzyjać będą ochronie środowiska.