Uchwała Rady Miejskiej

autor: TRz

w sprawie kopalni zawiera błąd
Czy obowiązujący akt prawny może zawierać nieprawdziwą nazwę kopalni? Taka sytuacja od półtora roku ma miejsce w Dąbrowie Górniczej. Przyjęty wiosną 2021 r. przez tamtejszą Radę Miejską miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do tej samej kopalni posługuje się dwoma nazwami: prawidłową w treści aktu prawnego oraz wprowadzającą w błąd zarówno w jego tytule, jak i w treści dokumentu.
Uchwała nr XXX/622/2021 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z 19 maja 2021 r. w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla terenów Kopalni Sztygarka mówi w Rozdziale 1 § 1 o Kopalni Sztygarka. Natomiast w Rozdziale 2 § 6 mowa jest o Kopalni Ćwiczebnej Muzeum Miejskiego Sztygarka. Doszło więc do sytuacji, że w tym samym akcie prawnym są wymienione dwie różna nazwy tej samej kopalni. Która jest prawidłowa?
Od początku funkcjonowała nazwa Kopalnia Ćwiczebna, należąca do Szkoły Górniczo-Hutniczej Sztygarka. Od 2003 r. oficjalnie obiekt przejęło Muzeum i od tej pory występuje pod nazwą Kopalnia Ćwiczebna Muzeum Miejskiego Sztygarka. W wielu publikacjach i opracowaniach pojawia się nazwa Kopalnia Ćwiczebna Sztygarka lub po prostu Kopalnia Sztygarka, jest to oczywiście błąd, typowy skrót, który nie zawsze jesteśmy w stanie lub nie mamy takiej możliwości wyłapać i poprawić - wyjaśnia Zbigniew Mirkowski z Muzeum Miejskiego Sztygarka w Dąbrowie Górniczej.
Dąbrowska kopalnia do 1994 r. służyła jako obiekt szkoleniowy uczniom sąsiedniej szkoły górniczej. Rok później utworzone zostało Muzeum Miejskie Sztygarka, które zostało zarządcą kopalni. Co najmniej od 1999 r. była ona udostępniana grupom zwiedzającym. Obecnie od maja kopalnia pozostaje zamknięta ze względu na uszkodzenie systemu przewietrzania.