Szyb Witczak

autor: TRz

 został zasypany
Dwa tygodnie zostały Spółce Restrukturyzacji Kopalń do zakończenia robót likwidacyjnych na terenie dawnego szybu Witczak KWK Centrum w Bytomiu. Dawnego - gdyż rura szybowa została już wypełniona materiałem skalnym. Powierzchniowe zabudowania, które nie podlegały rozbiórce, mają zostać przekazane miejscowym władzom samorządowym.
- Na początku września zostało zakończone zasypywanie rury szybowej szybu Witczak. Aktualnie prowadzone są roboty związane z zabezpieczeniem oraz betonowaniem belek podtrzonowych i rozporowych. Zgodnie z harmonogramem do końca września ma być wykonana betonowa płyta przykrywająca rurę szybową wraz z montażem włazu oraz kominka odgazowującego. Zgodnie z umową całość prac ma zostać zrealizowana do dnia 10 października 2022 r. Biorąc pod uwagę zaawansowanie prowadzonych robót, SRK SA nie widzi zagrożenia terminu realizacji umowy - informuje Wojciech Jaros, rzecznik prasowy Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA w Bytomiu.
Likwidacja wyciągu szybowego szybu Witczak to ostatnia z robót likwidacyjnych przewidzianych do realizacji przez SRK Oddział KWK Centrum na terenie położonym przy ulicy Witczaka.
Pozostałe na tym terenie obiekty wraz z infrastrukturą techniczną przewidziane są do przekazania do UM w Bytomiu. Chcielibyśmy, by nastąpiło to w IV kwartale 2022 r. - dodaje Wojciech Jaros.
Szyb Witczak powstał w latach 1961-1965. Zgłębiono go do 772,8 m. Był peryferyjnym szybem KWK Dymitrow, czyli późniejszej KWK Centrum. Demontaż infrastruktury szybowej rozpoczął się w czerwcu 2021 r., a 28 kwietnia 2022 r. przystąpiono do zasypywania szybu.