Lędziński zakład górniczy

autor: KAJ

 produkował w ub.r. zarówno węgiel dla energetyki zawodowej, jak i odbiorców indywidualnych, zamawiany przez gminy
Załoga ruchu Ziemowit kopalni Piast-Ziemowit rozpocznie jeszcze w styczniu br. eksploatację pierwszej ściany metanowej w historii zakładu.
Na kilka dni przed końcem 2022 r. górnikom oddziałów zbrojeniowo – likwidacyjnych udało się zazbroić ścianę 1801 w pokładzie 318. Będzie to pierwsza ściana wydobywcza w ruchu Ziemowit eksploatowana w pokładzie metanowym. Przypomnijmy, że metan pojawił się właśnie w parceli A pokładu 318 w 2021 r. w trakcie prowadzenia robót przygotowawczych otwierających nowy front eksploatacyjnych i nie był dla nikogo zaskoczeniem. Służby wentylacyjne potwierdziły jego obecność w oparciu o rutynowe badania metanonośności pokładów. Chodzi o I kategorią zagrożenia metanowego.
Warto dodać, że ruch Ziemowit kopalni Piast-Ziemowit zakończył ub.r. wykonaniem planu z dużą nadwyżką. Wydobycie prowadzono średnio trzema ścianami w pokładach: 206/1, 209 i 215, osiągając wydobycie na poziomie 3,5 mln t węgla. Eksploatowane ściany wydobywcze o wybiegach 1000–1500 m i wysokości od 2 do 3 m były wyjątkowo wydajne, zwłaszcza te prowadzone w pokładzie 209. Zazbrojono pięć ścian, a pięć kolejnych zlikwidowano.
Lędziński zakład górniczy produkował w ub.r. zarówno węgiel dla energetyki zawodowej, jak i odbiorców indywidualnych, zamawiany przez gminy. Zaopatrywał także ruch Wolę w surowiec do produkcji ekopaliw Karlik 26+ i Karolinka 27.
Plan techniczno–ekonomiczny na 2023 r. zakłada uruchomienie w sumie czterech ścian wydobywczych i likwidację pięciu, wydrążenie ok. 10 km nowych wyrobisk i utrzymanie wydobycia na poziomie przekraczającym 3 mln t węgla. Nadal eksploatowane będą pokłady 209, 215 i 318. W kolejnych latach uruchomione zostaną kolejne parcele eksploatacyjne: B w pokładzie 308 i D w pokładzie 215.