Bank ma przyspieszyć

autor: KAJ

 inwestycje i zmniejszyć lukę inwestycyjną
Zdaniem Komisji Europejskiej wodór powinien znacząco przyczynić się do wyeliminowania konieczności importu rosyjskiego gazu i osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Komisja planuje zatem wspierać inwestycje w produkcję zrównoważonego wodoru m.in. poprzez Europejski Bank Wodoru (EHB) - poinformowała Komisja Europejska.
Bank ma przyspieszyć inwestycje i zmniejszyć lukę inwestycyjną, aby do 2030 roku osiągnąć cele wyprodukowania 10 mln ton i importowania takiej samej ilości odnawialnego wodoru.
Celem Europejskiego Banku Wodoru będzie przyczynienie się do stworzenia rynku wodoru poprzez pokrycie lub zmniejszenie różnicy w kosztach między wodorem odnawialnym a paliwami kopalnymi dla konkretnych projektów. EHB będzie miała również wymiar międzynarodowy, dzięki czemu powinna ułatwić import odnawialnego wodoru do UE.
Komisja przedstawiła konkretny kształt EHB w komunikacie opisującym cztery filary, które powinny zostać wprowadzone w życie do końca 2023 r. Dwa z tych filarów to mechanizmy finansowe – pierwszy dla tworzenia rynku krajowego, a drugi dla importu do UE.
Trzeci filar wiąże się z przejrzystością i współpracą, np. w postaci oceny popytu, potrzeb infrastrukturalnych, przepływów wodoru i kosztów. Ostatni czwarty filar ma objąć już istniejące europejskie i międzynarodowe instrumenty finansowe.
Z samego ogłoszenia wynika, że ​​EHB obejmie zarówno wodór odnawialny, jak i niskoemisyjny. Jednak w całym przesłaniu podkreśla się odnawialny wodór.
Komisja uruchomi aukcje projektów pilotażowych
W ramach pierwszego filaru tworzenia krajowego rynku wodoru w ramach Funduszu Innowacji odbywać się będą aukcje. Komisja Europejska chce w ten sposób wesprzeć projekty pilotażowe dotyczące produkcji wodoru. Właśnie powstaje pierwsza aukcja pilotażowa, która ma odbyć się jesienią 2023 r. Zakłada się, że aukcje zagwarantują stałą cenę za kilogram wodoru przez maksymalnie 10 lat.
Zgodnie z zapowiedzią Komisja Europejska przewiduje, że osiągnięcie produkcji 10 mln ton odnawialnego wodoru w UE do 2030 r. będzie wymagało inwestycji w wysokości 335-471 mld euro. Z tego około 200-300 miliardów euro będzie potrzebnych na dodatkową wydajność odnawialnych źródeł energii, potrzebnych do produkcji odnawialnego wodoru.