Co dalej z nieruchomością

autor: TRz

 dawnej KWK Pstrowski
Licząca nieco ponad półtora hektara działka, przez którą biegną kable zasilające do pompowni Pstrowski w Zabrzu, została wystawiona na sprzedaż. Czy to znaczy, że trzeba będzie zmienić system zasilania pompowni odwadniającej zroby dawnych kopalń? Okazuje się, że nie.
Działka znajduje się na Osiedlu Młodego Górnika w Zabrzu, w pobliżu ulic Szybowej i Pod Borem. To rejon dawnej KWK Pstrowski, która zakończyła wydobycie pod koniec XX wieku. W XXI wieku wznowiła tam wydobycie prywatna kopalnia Siltech. Znaczną część infrastruktury pokopalnianej przejęła Spółka Restrukturyzacji Kopalń SA w Bytomiu, której podlega pompownia Pstrowski.
 Pompownia Stacjonarna „Pstrowski” posiada dwa szyby: Gigant i Staszic. Jest to pompownia stacjonarna. Zgodnie ze Statutem Spółki odwodnienie ma na celu zabezpieczenie przed zagrożeniem wodnym sąsiednich zakładów górniczych - informuje Mariusz Tomalik, rzecznik prasowy SRK.
Zgodnie z zadaniami statutowymi SRK ogłasza również przetargi na sprzedaż zbędnego mienia pokopalnianego. Na zabrzańskim Osiedlu Młodego Górnika wystawiona została na sprzedaż działka gruntu oznaczona numerem 413/15, zajmująca powierzchnię nieco powyżej 1,52 ha, znajdująca się w pobliżu ul. Szybowej i ul. Pod Borem.
Przez działkę przebiega napowietrzny rurociąg ciepłowniczy, dwa nieczynne rurociągi odwodnienia DN500, a także linia kablowa elektroenergetyczna 20 kV. Nie trzeba mieć obaw o to, w jaki sposób będzie zasilana pompownia, gdyż SRK zastrzegło, iż nabywca działki będzie zobowiązany do ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu dla urządzeń przesyłowych w postaci linii kablowej elektroenergetycznej 20kV zasilającej Pompownię „Pstrowski”.
- Nieruchomość niezabudowanej działki gruntu została w lutym 2023 roku przeznaczona na sprzedaż i do tej pory była przedmiotem 12 przetargów, które nie przyniosły rezultatu z uwagi na brak oferentów. Obecnie dla przedmiotowej nieruchomości jest ogłoszone kolejne postępowanie przetargowe na dzień 15 kwietnia 2024 roku - stwierdza Mariusz Tomalik z SRK.
Tą część miasta obejmuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, uchwalony przez Radę Miejską w Zabrzu 14 września 2009 r. Zgodnie z jego zapisami obszar, na którym zlokalizowana jest nieruchomość, może być przeznaczony na tereny górnictwa, tereny zabudowy przemysłowej, składów, magazynów lub też drobnej wytwórczości.
 
 pstrowski