Nowy dyrektor GIG PIB

autor: MD

 Jarosław Zagórowski nowym dyrektorem GIG-PIB
 Jarosław Zagórowski został nowym dyrektorem Głównego Instytutu Górnictwa-Państwowego Instytutu Badawczego. Stanowisko obejmie 10 maja. Nowy szef Instytutu został wyłoniony w postępowaniu konkursowym, które zostało ogłoszone w kwietniu przez Ministerstwo Przemysłu. O wynikach konkursu w czwartek, 2 maja, resort poinformował na swojej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.
„W dniu 29 kwietnia 2024 r., po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym, Pani Marzena Czarnecka Minister Przemysłu powołała od dnia 10 maja 2024 r. Pana Jarosława Zagórowskiego na Dyrektora Głównego Instytutu Górnictwa - Państwowego Instytutu Badawczego w Katowicach” - czytamy w komunikacie.
arosław Zagórowski jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach, gdzie skończył dwa kierunki: mechanikę i budowę maszyn na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym oraz zarządzanie i marketing na Wydziale Organizacji i Zarządzania. W 2004 r. ukończył też studia doktoranckie na Wydziale Górniczym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Niemal od początku kariery zawodowej, a więc od 1997 r., pracował w Ministerstwie Gospodarki - m.in. na stanowisku doradcy podsekretarza stanu w sprawach związanych z górnictwem, energetyką, gazownictwem, paliwami płynnymi, hutnictwem, doradcy w sprawach związanych z inicjowaniem i realizacją polityki przemysłowej państwa w hutnictwie, przemyśle koksowniczym, wydobywczym kopalin energetycznych i nieenergetycznych, a także w sprawach polityki energetycznej państwa.
W latach 2002-2003, jako wicedyrektor Departamentu Restrukturyzacji Przemysłu w Ministerstwie Gospodarki, odpowiadał za sektor górnictwa węgla kamiennego oraz kopalin nieenergetycznych, od 2003 r. był radcą ministra w Departamencie Bezpieczeństwa Energetycznego w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.
Od 19 marca 2007 r. do 17 lutego 2015 r. był prezesem Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Jeszcze przed objęciem tej funkcji związany ze Spółką jako przewodniczący jej rady nadzorczej, a wcześniej - od 30 czerwca 2003 r. - jako członek rady.
Od 1 stycznia 2016 r. do 29 kwietnia 2017 r. był prezesem Huty Bankowej. Od 27 czerwca 2017 r. do 6 czerwca 2018 r. był prezesem spółki teleinformatycznej Wasko. Był też doradcą w KPMG w Warszawie i PKiMSA Carboautomatyka w Tychach.
GIG-PIB jest instytutem badawczym związanym od roku 1945 z przemysłem wydobywczym oraz regionem Górnego Śląska. W skład Instytutu wchodzi również powołana 20 lat wcześniej Kopalnia Doświadczalna Barbara w Mikołowie.
Misją GIG jest prowadzenie badań naukowych oraz działalności wdrożeniowej i usługowej dla kształtowania korzystnych relacji: człowiek - przemysł - środowisko.
Działalność Instytutu obejmuje najistotniejsze aspekty górnictwa i geoinżynierii, bezpieczeństwa pracy w przemyśle, inżynierii środowiska. Instytut prowadzi również działalność certyfikacyjną i edukacyjno-szkoleniową oraz świadczy usługi w postaci badań, ekspertyz, pomiarów i analiz dla wielu branż przemysłu, instytucji i urzędów administracji państwowej i samorządowej oraz partnerów zagranicznych.