Życzenia dla nestora

autor: MD

polskiego nadzoru górniczego
 Stanisław Malik, nestor polskiego nadzoru górniczego, obchodził w czerwcu 90. urodziny. Okazją, by mu złożyć najserdeczniejsze życzenia było doroczne zgromadzenie fundatorów Fundacji „Bezpieczne Górnictwo im. prof. Wacława Cybulskiego”, której Stanisław Malik był pierwszym prezesem - podały służby prasowe Wyższego Urzędu Górniczego.  Życzenia jubilatowi złożył m.in. prezes WUG Piotr Litwa. 
- Niemalże całe życie zawodowe związał pan z pracą w urzędach górniczych. Przez 21 lat był pan dyrektorem Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie. Nikt nie pełnił tej funkcji dłużej. Co ważne, obowiązki zawodowe łączył pan z pracą dydaktyczną, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem z adeptami górnictwa. To trzeba docenić - podkreślił prezes Litwa, wręczając Stanisławowi Malikowi list gratulacyjny, 27 czerwca podczas zgromadzenia fundatorów Fundacji „Bezpieczne Górnictwo im. prof. Wacława Cybulskiego”.
Stanisław Malik to człowiek-instytucja nadzoru górniczego. W 1959 r. rozpoczął pracę w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Tychach. Następnie był wicedyrektorem w Wyższym Urzędzie Górniczym w Katowicach, pełnił obowiązki dyrektora okręgowych urzędów górniczych w Poznaniu i w Bytomiu, a w latach 1970-1991 szefował Okręgowemu Urzędowi Górniczemu w Krakowie.
- Miałem ogromne szczęście, że dane mi było pracować w krakowskim urzędzie, ponieważ zajmowaliśmy się wszystkimi rodzajami górnictwa. Pod nadzorem OUG w Krakowie były kopalnie węgla, rud cynku i ołowiu, soli, a także kamieniołomy, wydobycie ropy, gazu czy wód leczniczych - mówił Stanisław Malik.
Stanisław Malik w latach 1997-2009 był prezesem Fundacji „Bezpieczne Górnictwo im. prof. Wacława Cybulskiego”. Jest członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa (założył Koło Grodzkie SITG w Krakowie). Działał w strukturach wojewódzkich i krajowych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Za swoją działalność zawodową, społeczną i naukową został wyróżniony szeregiem odznaczeń branżowych oraz państwowych. Jest Generalnym Dyrektorem Górniczym I stopnia. W 1974 r. przyznano mu Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, a w 1980 r. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.
Pasją Stanisława Malika jest filatelistyka. Znaczki gromadzi od najmłodszych lat, a jego największy zbiór poświęcony jest - nie może być inaczej - górnictwu.

1719581094 malik wug