Mobilne Centrum Digitalizacji

W dniu odbyło się spotkanie z dnia 30 stycznia 2019 w siedzibie Bractwa Gwarków przy ulicy Kilińskiego 15 (Katowice);
ze strony RIK obecni: Łukasz Balczarek oraz Łukasz Dziuba - pracownicy Mobilnego Centrum Digitalizacji

Bractwo Gwarków we współpracy z Regionalnym Instytutem Kultury zaprasza do realizacji projektu Mobilnego Centrum Digitalizacji - projektu mającego na celu digitalizowanie obiektów oraz zjawisk kulturowych terenu województwa śląskiego, których nie można dostarczyć do stacjonarnych stacji digitalizacyjnych.

mobilne centrum digitalizacji 1378

Celem projektu jest digitalizacja posiadanych zbiorów za pomocą sprzętu „Mobilnego Centrum Digitalizacji” i udostępnienie ich w domenie publicznej na platformie Śląskiej Biblioteki Cyfrowej. Oprócz standardowych działań digitalizacyjnych 2D oraz 3D MCD pozwoli także na nagranie wywiadów audiowizualnych z osobami zaangażowanymi w działania regionalne (np. wywiady z artystami) lub nagranie występów śpiewaczych lokalnych zespołów folklorystycznych. Zasoby dziedzictwa kulturowego, które są głównym celem digitalizacji to:

- budynki, zespoły budynków i duże instalacje przemysłowe, przydrożne kapliczki, unikalne obiekty sakralne, itp.;

- obiekty sztuki ludowej w postaci rękodzieła takie jak figurki sakralne, drobne obiekty codziennego użytku;

- rękopisy, dokumenty i fotografie będące dokumentami osobistymi przedstawiającymi „życie epoki”;

- niematerialne dziedzictwo w postaci gwary, zwyczajów i obrzędów ludowych których praktykowanie zanika jak również wspomnienia naocznych świadków ważnych dla Województwa wydarzeń.

Zapraszamy do kontaktu.