Czyste powietrze

Trybuna Górnicza  autor: Aldona Minorczyk-Cichy
 
Zagrożenia utraty finansowania programu „Czyste Powietrze” są nieuzasadnione.