XXIII Konferencja Naukowo-Techniczna SITG

konferencja sitg rybnik 102016 1008Miejscem obrad była okazała sala Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku - Niewiadomiu - czyli zabytkowa kopalnia Ignacy.

Jak zapowiedział otwierający konferencję gospodarz - Prezes rybnickiego oddziału SITG, dyrektor KWK Budryk mgr inż. Marian Kurpas - tematem przewodnim konferencji była Ochrona środowiska na terenach górniczych i pogórniczych kopalń w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego. Przedstawione referaty ogniskowały się wokół trzech głównych zagadnień:

1. Wybrane problemy ochrony środowiska na terenach górniczych i pogórniczych kopalń w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego.
2. Gospodarka wodna. Racjonalne zagospodarowanie złóż zalegających w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego.
3. Przemysł wydobywczy w życiu społeczno - gospodarczym Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

Zarówno naukowcy - z PAN, Politechniki Śląskiej, GIG - jak i praktycy - byli i obecni pracownicy kopalń, urzędów, samorządowcy - w przedstawianych referatach pokazywali dogłębną znajomość poruszanych zagadnień. Obecni byli również przedstawiciele zakładów górniczych Republiki Czeskiej z rejonu ostrawsko-karwińskiego.

Wspomnieć należy również o niechlubnym i nie na miejscu - naszym zdaniem, absolutnie nieprzewidzianym przez organizatorów, wyrwaniu się do głosu posła Krzysztofa Sitarskiego, który bezpośrednio po wystąpieniu mgr inż. Jacka Heroka - który w bardzo wartościowej prezentacji omówił współdziałanie samorządu Masta Rybnika z kopalniami węgla kamiennego prowadzącymi eksploatację pod miastem - zanegował przedstawione w konkluzji wnioski i rekomendacje prelegenta. Aż szkoda dalszych słów. Na szczęście był to jedyny "wybryk" polityka, któremu udało się zaistnieć na konferencji - z politowaniem przyjęty przez większość obradujących.