Wykład: Ubogim i cierpiącym ku pomocy. Matka Ewa - wiara i życie

matkaewa 1005

Przybliżona została niezwykła postać Ewy von Tiele-Winckler, zwanej Matką Ewą, która na przełomie XIX i XX wieku stworzyła jedno z największych dzieł miłosierdzia w Europie środkowo-wschodniej. Zaczynając skromnie od wydawania posiłków najbiedniejszym w pałacu swojego ojca w Miechowicach, doprowadziła do powstania dzieła, na które składało się 28 budynków w miechowickiej „Ostoi Pokoju” zapewniając tam pomoc i opiekę dzieciom i dorosłym. Poza Miechowicami utworzyła ponad 40 „Domów dla Bezdomnych” głównie dla osieroconych dzieci, wychowywanych w niewielkich grupach zwanych „Rodzinkami”.

Zajmowała się resocjalizacją młodzieży i pracą z więźniami, a jej misjonarki dotarły do 18 krajów na czterech kontynentach niosąc wszędzie pomoc i głosząc chwałę Jezusa Chrystusa. Omówione zostały także dzieje rodu von Tiele-Wincklerów począwszy od pradziadka Ewy – Franza von Wincklera, który przyczynił się znacznie do rozwoju Katowic, po jej liczne rodzeństwo.matka ewa domek 1007

Galeria zdjęć ze spotkania