Największa górnicza

autor: JM  

konferencja otwarta
W poniedziałek, 26 lutego, rozpoczęła się w Krakowie XXXIII Szkoła Eksploatacji Podziemnej. Konferencja potrwa trzy dni. W programie przewidziano kilkanaście sesji na temat górnictwa, transformacji energetycznej i cyberbezpieczeństwa.
Gości tradycyjnie przywitał dr inż. Jerzy Kicki, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XXXIII Szkoły Eksploatacji Podziemnej.
Mimo różnych kłopotów spotykamy się zawsze w tym samym okresie, czyli pod koniec lutego. W tym roku mamy bardzo wysoką frekwencję - powiedział dr inż. Jerzy Kicki. - Sesja plenarna poświęcona będzie transformacji energetycznej. To w najprostszych słowach proces zmian sposobu produkcji energii. Transformacja to największe wyzwanie naszych czasów. W sposób ewolucyjny, z dużym udziałem energetyki węglowej będziemy zmierzać w przyszłość, która ma nas doprowadzić w 2050 roku do neutralności geologicznej – dodał Kicki.
Następnie głos zabierał prof. Krzysztof Galos, wieloletni dyrektor Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, a od stycznia wiceminister klimatu i środowiska oraz Główny Geolog Kraju. W swoim wystąpieniu skupił się na bieżących i przyszłych działaniach związanych ze stanowiskiem GGK.
 To jest dobry moment i dobre miejsce, żeby opowiedzieć, jak sobie wyobrażam działanie na tym stanowisku. Nie będę ukrywał, że przyszedłem do resortu z pewną agendą. Jest cały szereg rzeczy, które chciałbym zmienić i poprawić. Czy to się wszystko uda, to jest inna sprawa – stwierdził prof. Galos.
Wśród kierunków podejmowanych działań prof. Galos wymienił m.in.: planowane zmiany obowiązującego Prawa geologicznego i górniczego, zmianę dokumentu Polityka Surowcowa Państwa, poprawę klimatu inwestycyjnego w Polsce w obszarze surowcowym oraz kontynuację działań dla rozwoju kompleksowego wykorzystania ciepła Ziemi i wód termalnych.
Poza obradami plenarnymi pierwszego dnia odbędą się debaty w kolejnych kilku sesjach. Będą one poświęcone m.in.: nowym technikom i technologiom w podziemnej eksploatacji złóż, zagrożeniu tąpaniami, aerologii górniczej, geomatyce górniczej, idei Przemysłu 4.0, ograniczaniu emisji metanu z polskich kopalń węgla kamiennego, dekarbonizacji i magazynowaniu energii.