Energetyka zrzuca węglowy balast

Nowy Przemysł
 
Ministerstwo Aktywów Państwowych ma plan wydzielenia z grup energetycznych
aktywów węglowych i przekazania ich do jednej spółki. Proces, który powinien zakończyć się w drugiej połowie 2022 r., ma pomóc grupom energetycznym w transformacji w kierunku energetyki nisko- i zeroemisyjnej.
PGE, Tauron, Enea i Energa podpisały 23 lipca ze Skarbem Państwa porozumienie o współpracy w zakresie wydzielenia aktywów węglowych i integracji w ramach Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego.
To część procesu, który zmierza do wydzielenia aktywów węglowych ze spółek energetycznych, które należą do Skarbu Państwa.
„Umożliwi to bezpieczną oraz dostosowaną do polskich uwarunkowań stopniową i rozpisaną na wiele lat transformację sektora elektroenergetycznego” - wyjaśnia MAP.