Fasing zrobi zakupy

 w Węglokoksie za ponad 3 mln zł

 Autor: JD
Firma Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing skierowała 20 stycznia 2023 roku do Węglokoksu kilka zamówień na wyroby stalowe, o łącznej wartości 3,3383 mln zł brutto.
Jak informuje Fasing, w ramach współpracy z Weglokoksem wartość złożonych przez Fasing  zamówień, przedmiotem których były wyroby stalowe, w okresie od dnia 27 października 2022 roku do 20 stycznia 2023 roku wynosi łącznie 12.807,6 tys. zł brutto.
Fasing specjalizuje się w produkcji łańcuchów ogniwowych dla górnictwo węgla kamiennego, energetyki, a także wielu innych branż.