Mówił o sobie

autor: AMC

że ma śląską duszę
Smutne wiadomości dla Śląska, nie żyje Marek Plura, były poseł, senator, eurodeputowany. Niezwykle pracowity, dzielny i mądry człowiek, który mimo ciężkiej niepełnosprawności i nieuleczalnej choroby sprawił, że o Śląsku stało się głośno. Odszedł w wieku 52 lat. Zostawił żonę Ewę i dzieci - Marysię i Beniamina. Mówił o sobie, że ma śląską duszę. Na drzwiach biura w Brukseli miał kartkę: Godomy po ślonsku.
Usamodzielnił się, kiedy miał 21 lat. Zamiast bezpiecznego rodzinnego domu wybrał ośrodek dla niepełnosprawnych w Borowej Wsi. Potem były studia, praca i rodzina. Dla osoby poruszającej się na wózku to był wyczyn. Niepełnosprawność, uzależnienie od drugiego człowieka, a w przypadku Marka Plury, postępujący zanik mięśni - może zakleszczyć, albo stać się kołem napędowym. Tu stało się to drugie.
Skazany na wózek, opiekę innych został wybrany do Sejmu, a potem do Parlamentu Europejskiego. Aktywnie zajmował się problemami niepełnosprawnych. Wielokrotnie był nagradzany i odznaczany, ale osobiście najbardziej sobie cenił sobie Order Uśmiechu.
Pracowitość i miłość do Śląska wpoili mi starzik i starka - podkreślał.
Walczył przez wiele lat o uznanie śląskiej godki za język. To jego marzenie niestety się nie spełniło.
Absolwent Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie, z tytułem magistra pedagogiki. Był psychoterapeutą. Pracował w Ośrodku Pomocy Kryzysowej Stowarzyszenia na rzecz Niepełnosprawnych SPES jako pracownik socjalny oraz w Ośrodku Rewalidacyjnym „Akcent” jako pedagog.  Był założycielem Stowarzyszenia Dobry Dom.
Był też prezesem Śląskiego Stowarzyszenia Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Akcent”, a także przewodniczącym rady programowej Działu Integracyjno-Biblioterapeutycznego Biblioteki Śląskiej. Pełnił funkcję zastępcy skarbnika Międzynarodowego Parlamentu Osób Niepełnosprawnych i wicedyrektora Very Special Arts Poland. W 2002 r. zainicjował Konkurs Lady D. im. Krystyny Bochenek, promujący aktywność niepełnosprawnych kobiet.
W latach 2006-2007 był radnym Rady Miasta Katowice. W wyborach europejskich w 2014 r. uzyskał mandat posła do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji. Został uhonorowany tytułem MEP Awards 2019 dla najlepszego europosła w kategorii: zatrudnienie, polityka społeczna i regionalna.
Był członkiem: Związku Górnośląskiego, Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej, Stowarzyszenia Dobry Dom, Fundacji Teatru Grodzkiego oraz Towarzystwa Urbanistów Polskich.
Odznaczony Orderem Uśmiechu, laureat konkursu Człowiek bez barier oraz Lodołamacze.
Rodzinie i najbliższym Marka Plury składamy szczere wyrazy współczucia.