Skrót Gwarków

autor: TRz

 nie doczeka się asfaltu
Sto dwudziestą rocznicę utworzenia obchodzi Park Miejski w Tarnowskich Górach. W jubileuszowym roku miasto planuje pozyskać wielomilionową kwotę na jego rewaloryzację.
Niezależnie od tego tarnogórski magistra zamierza wnioskować do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o dotację na pielęgnację drzew w parku. Czy to się uda, nie wiadomo. W ostateczności wykonane będą drobne prace pielęgnacyjne
Nie pozyskaliśmy dotychczas środków na rewaloryzację Parku Miejskiego w Tarnowskich Górach. Mamy już kompletną dokumentację techniczną wraz z pozwoleniem na budowę. Prace wycenione są na około 30 mln zł. Będziemy starali się pozyskać środki z programu FENIKS. W 2023 r. w Parku Miejskim miasto - z własnych środków - będzie prowadzić bieżące prace pielęgnacyjno-porządkowe, jak również zabiegi pielęgnacyjne i usuwanie obumarłych drzew i konserwację elementów małej architektury - informuje Ewa Kulisz z Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach.
Nie należy się natomiast spodziewać konserwacji tabliczek z nawami alejek. Od października 2013 r. alejki w tarnogórskim parku mają swoje nazwy. Są to aleje: Karbidek, Dobrego Urobku, Sztygarów, Skarbka czy Skrót Gwarków. Część z nich już od kilku lat jest uszkodzona, np. poprzez zerwanie herbu miasta widniejącego pierwotnie na tabliczce.
- Urząd Miejski nie planuje odnawiania drewnianych tabliczek w Parku Miejskim. Projekt rewaloryzacji Parku Miejskiego zakłada zamontowanie innych tabliczek z nazwami alejek. Kiedy zdobędziemy fundusze, rozpocznie się wymiana tablic na nowe - stwierdza Ewa Kulisz.
Wiadomo też, że nawet jeśli miasto pozyska pieniądze z programu FENIKS, to Skrót Gwarków czy al. Karbidek nie otrzymają asfaltowej nawierzchni. Projekt rewaloryzacji parku przewiduje alejki parkowe o nawierzchni mineralnej z pozostawieniem jedynie istniejących alejek asfaltowych.
Skąd górnicze nazwy alejek? Założony w 1903 r. u zbiegu ul. Bałtyckiej i Wyszyńskiego tarnogórski Park Miejski był w przeszłości terenem eksploatacji rud metali. W 1935 r. dodatkowo obszar parku poszerzono o teren dawnej kopalni rud żelaza. W krajobrazie parku widoczne są kilkumetrowej wysokości pagórki, będące pozostałością dawnych hałd. Do dzisiaj widoczny jest w terenie nasyp pozostały po linii kolejowej wąskotorowej, dochodzącej do parku od strony wschodniej. Odbywał się nią transport urobku. W północno-zachodniej części parku znajduje się dawna hałda, przekształcona w górkę saneczkową. W czasach PRL przez pewien czas działał na niej wyciąg narciarski.
Park Miejski w Tarnowskich Górach jest (obok parków w Łęknicy i Kalwarii Zebrzydowskiej) jednym z zaledwie kilku parków w Polsce wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Na tę listę trafił w lipcu 2017 r. jako część wpisu pod nazwą: Kopalnia rud ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach.
Położony na południowy wschód od centrum miasta park przy zbiegu ul. Bałtyckiej i Wyszyńskiego nie jest jedynym przedmiotem troski, jeżeli chodzi o zieleń miejską. Miasto Tarnowskie Góry w 2023 r. przygotowało też wniosek do WFOŚiGW o 233 166 zł na utrzymanie zieleni w innym parku, w dzielnicy Repty Śląskie, w którym to znajduje się Sztolnia Czarnego Pstrąga. Udział środków gminy w tej inwestycji to 59 266 zł. Poza tym w tym roku gmina będzie również składała wniosek o dotację WFOŚiGW na pomniki przyrody. Teraz trwa weryfikacja drzew pomnikowych do przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych w 2023 r.