Kopalnia węgla wystawiona na sprzedaż

autor: TRz

 
Spółka Restrukturyzacji Kopalń SA zamierza sprzedać dawną pompownię stacjonarną KWK Powstańców Śląskich. Z nieruchomości wystawionych na sprzedaż korzysta Zakład Górniczy Eko-Plus, który dzierżawi je od SRK.
Dawna pompownia, a obecnie znowu kopalnia węgla kamiennego może więc zmienić właściciela. Na sprzedaż wystawiono nieruchomości znajdujące się w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich i w Radzionkowie przy ul. Nałkowskiej. To ponad 3,3 hektara gruntu, objętego prawem użytkowania wieczystego, a także prawem własności budynków, budowli oraz składników majątku, których wykaz liczy około 150 pozycji.
W pakiecie na sprzedaż wystawione zostały m. in. wieża szybu wyciągowego Kopernik, budynek kołowrotu przy tymże szybie, wieża szybu wentylacyjno-podsadzkowego, budynek wentylatora, czy też składniki mienia znajdujące się pod ziemią, jak choćby rurociąg DN150 odwadniający rząpie szybu Kopernik czy urządzenia przyszybowe znajdujące się na podszybiu. W specyfikacji przetargowej zaznaczono, że nieruchomości i składniki majątku stanowiące przedmiot sprzedaży są przedmiotem dzierżawy.
Spółka Restrukturyzacji Kopalń próbuje znaleźć nabywcę na składniki majątkowe kopalni już od pewnego czasu.
Nieruchomość obejmująca obiekty byłej pompowni KWK Powstańców Śląskich położone w Bytomiu w rejonie ul. Strzelców Bytomskich oraz w Radzionkowie w rejonie ul. Nałkowskiej, między 19 listopada 2021 roku a 22 sierpnia 2022 roku, była przedmiotem 8 przetargów, które nie przyniosły rezultatu z uwagi na brak oferentów. Ponownie była ona przedmiotem 3 przetargów między 8 stycznia a 13 marca 2024 roku. Z uwagi na ponowny brak oferentów obecnie dla przedmiotowej nieruchomości ogłoszono kolejne postępowanie przetargowe na dzień 15 kwietnia 2024 roku – informuje Mariusz Tomalik, rzecznik prasowy Spółki Restrukturyzacji Kopalń w Bytomiu.
Użytkownikiem wystawionej na sprzedaż infrastruktury jest Zakład Górniczy Eko-Plus, czyli prywatna kopalnia węgla kamiennego, prowadząca wydobycie ze złoża dawnej KWK Powstańców Śląskich. Od strony formalnej korzysta ona z wieży szybowej i innych zabudowań należących do SRK na podstawie umowy dzierżawy.
Dzierżawa trwa od połowy 2010 roku. Pod koniec 2020 roku, po zakończeniu funkcjonowania Pompowni „Powstańców Śląskich - Bytom I”, zakres dzierżawy został rozszerzony o rejon szybu „Wentylacyjno-Podsadzkowy” - dodaje Mariusz Tomalik z SRK.
Bytomska część nieruchomości wystawionych na sprzedaż znajduje się na obszarach objętych Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego terenu byłej KWK „Powstańców Śląskich” w Bytomiu. Plan ten został przyjęty uchwałą nr XXXVI/503/14 Rady Miejskiej z dnia 22 września 2014 r. Działki gruntu numer 425/1 i 426/1 znajdują się w tym Planie na obszarze oznaczonym symbolem 1PU oznaczającym tereny zabudowy produkcyjnej i usługowej.
Natomiast Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru nr I położonego przy ul. Orzechowskiej, dla obszaru nr 3 położonego przy ul. J. Kużaja oraz dla obszarów nr 5 i 6 położonych przy ul. Nałkowskiej w Radzionkowie, przyjęty uchwałą nr IX/63/2015 Rady Miasta Radzionków z dnia 23 kwietnia 2015 r., określa że działki numer 1421/30, 1278/30, 766/30 znajdują się na obszarze oznaczonym symbolem P. Symbol ten oznacza teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

1712827182 eko plusnasprzedaz trz