Stopa bezrobocia

Polska Agencja Prasowa

w Polsce najmniejsza w Unii Europejskiej
 Stopa bezrobocia, po dostosowaniu sezonowym, według metodologii Eurostatu, wyniosła w marcu w Polsce 2,9 proc., tak jak w lutym. Jest to najniższy wynik w Unii Europejskiej. - podał Eurostat.
Liczba bezrobotnych w marcu wyniosła 515 tys. wobec 516 tys. w poprzednim miesiącu.
Stopę bezrobocia na poziomie 2,9 proc. w marcu odnotowały jeszcze Czechy.