Kopalnia Krupiński

 
> Rok uruchomienia Kopalni
> > 1983
> > Rok postawienia w stan likwidacji
> > 2017
> > Rok zakończenia likwidacji
> > 2023
> > Koszt budowy
> > ok. 400 mln USD
> > Koszt likwidacji
> > ok. 200 mln USD
> > Zasoby pozostawione w złożu Kopalni
> > ok. 700 mln ton
> > Zdjęcie nr 1

Krupinski 1

 
> > stan na marzec 2017 r.
> > Zdjęcie nr 2, 3, 4

Krupinski 2Krupinski 3Krupinski 4

 
> > stan na lipiec 2023 r.